Μελέτη Δημοτικού

Το φροντιστήριο Θεωρία & Πράξη αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας είναι πολλαπλές και η εκπόνηση των σχολικών εργασιών γίνεται συχνά στόχος δυσεπίτευκτος.

Γι’ αυτό προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες των μαθητών μας και της εποχής αναλαμβάνουμε την καθημερινή, συστηματική επίλυση των αποριών, την κάλυψη των κενών των «μικρών» μαθητών και θέτουμε ως πρωταρχικό στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οργάνωση της μελέτης με κριτήριο τις ατομικές ανάγκες. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε συστηματικά με ειδικούς παιδαγωγούς για την υποστήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Στόχος μας είναι η μάθηση να γίνει μια ευχάριστη διαδικασία που ελκύει τους μαθητές και δεν τους επιβαρύνει με πρόσθετο άγχος. Προκειμένου να τον επιτύχουμε, συνεργαζόμαστε με άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς και επικοινωνούμε τακτικά με τους γονείς ενημερώνοντας για τις επιδόσεις των παιδιών τους και την πορεία κατάκτησης των στόχων τους.