Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης είναι κρίσιμη. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία που αποβλέπει στην επαγγελματική αποκατάσταση του νέου σε μια αγορά της οποίας τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες μεταβάλλονται συνεχώς. Γι’ αυτό ο έφηβος χρειάζεται υπεύθυνη και συστηματική καθοδήγηση, ούτως ώστε να προβεί στις κατάλληλες επιλογές και να θέσει ώριμους στόχους για την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Δεν πρέπει, μάλιστα, να λησμονούμε ότι η επαγγελματική αποκατάσταση συνδέεται άρρηκτα όχι μόνο με την οικονομική ανεξαρτησία αλλά και με την ηθική ικανοποίηση κατά την άσκηση του επαγγέλματος και συνεπώς, με την ψυχική υγεία κάθε νέου.

Το Φροντιστήριο Θεωρία & Πράξη αντιλαμβανόμενο τη βαρύτητα αυτής της επιλογής παρέχει σε συνεργασία με Ψυχολόγο- Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού σ’ όλους τους μαθητές του τη δυνατότητα παρακολούθησης Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού που περιλαμβάνει:

  • Καθοδήγηση με στόχο την κατάκτηση της αυτογνωσίας, του προσδιορισμού των ενδιαφερόντων, των κλίσεων και των ικανοτήτων κάθε μαθητή.
  • Υπεύθυνη ενημέρωση από ειδικό επιστήμονα για τις σχολές κάθε επιστημονικού πεδίου, το αντικείμενο σπουδών τους, τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης και μετεκπαίδευσης.
  • Τεχνικές διαχείρισης χρόνου, αποφόρτισης από το άγχος, αποδοτικής μελέτης και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών.
  • Ενημερωτικές συνεδρίες για τους γονείς κατά τις οποίες θα συζητούνται θέματα που αφορούν τις εξετάσεις. Ειδικότερα, γίνεται ενημέρωση για την ψυχολογία της εφηβείας και παρέχεται συμβουλευτική για τη διαχείριση των συγκρούσεων και του άγχους, με στόχο τη διασφάλιση ήρεμου οικογενειακού περιβάλλοντος, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ψυχολογική στήριξη του εφήβου την απαιτητική περίοδο προετοιμασίας για τις εξετάσεις όπως και κατά τη διάρκεια αυτών.
  • Συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου που γίνεται στον χώρο του φροντιστηρίου με ατομικά ραντεβού για κάθε μαθητή σε συνεργασία με τον σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού.