Προτεινόμενα Θέματα
Φροντιστηρίων
Θεωρία & Πράξη

Προτεινόμενα Θέματα

Διαγωνίσματα
Φροντιστηρίων
Θεωρία & Πράξη

Διαγωνίσματα

Επαναληπτικά
Θέματα

Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε.

Βάσεις 2017

Βάσεις 2013

Τμήματα Φοιτητών ΑΕΙ - ΕΑΠ - ΤΕΙ

Τα φροντιστήρια ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ

 • σε συνεργασία με εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό
 • με σεβασμό στις ανάγκες του φοιτητή
 • με απόλυτη γνώση των αναγκών κάθε σχολής
   πρωτοπορούν και παρέχουν υποστήριξη στους
   φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΕΙ Α. ΤΕΙ ΕΑΠ
Φυσική
Μαθηματικά
Χρηματοοικονομικά
Μικροοικονομία
Μακροοικονομία
Μαθηματικά
Φυσική
Χρηματοοικονομικά
Μικροοικονομία
Μακροοικονομία
ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι
ΔΕΟ25 Λογιστική
ΦΥΕ 14 Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες
ΦΥΕ 10 Γενικά Μαθηματικά |
ΦΥΕ 20 Γενικά Μαθηματικά ||
ΦΥΕ 24 Κλασική Φυσική |
ΦΥΕ 34 Κλασική Φυσική ||

Παρέχεται, επίσης, υποστήριξη στις εργασίες εξαμήνου αλλά και στις πτυχιακές εργασίες των φοιτητών οικονομικών τμημάτων.

(Για οποιαδήποτε άλλη ενότητα επικοινωνήστε μαζί μας).

Η Διδακτική μας μεθοδολογία καθορίζεται από :

 • Την αναλυτική παρουσίαση και απλοποίηση της θεωρίας κάθε μαθήματος με παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές.
 • Καθοδήγηση στη μελέτη και επίλυση αποριών
 • Βοήθεια στην επίλυση εργασιών και ασκήσεων κάθε μαθήματος
 • Κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο μελέτης με βάση τις ανάγκες κάθε φοιτητή.
 • Προετοιμασία για τις εξετάσεις
 • Τα φροντιστήρια ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ δεσμεύονται να καλύψουν τις ανάγκες των φοιτητών με ποιοτική και αποτελεσματική βοήθεια, ώστε να παίρνουν εύκολα το πτυχίο τους.

Ιδιαίτερα μαθήματα ή group σε εξαιρετικά προσιτές τιμές!

Εξετάσεις 2018
Εδώ βρίσκονται οι εκφωνήσεις
και οι απαντήσεις στα θέματα
των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων...
Το νέο Λύκειο
Το νέο ΕΠΑ.Λ.
Πανόραμα ΑΕΙ - ΤΕΙ
Θέματα Εξετάσεων
Βάσεις Εισαγωγής
Δείτε τις βάσεις εισαγωγής
στις σχολές κατά φθίνουσα
διάταξη, ανά Επιστημονικό Πεδίο...
Υπολογισμός Μορίων
Τμήματα Φοιτητών ΑΕΙ, ΕΑΠ & ΤΕΙ.